Разделы библиотеки

Сковорода Г. С.
Украинский философ Г. С. Сковорода (1722 — 1794) был настолько незаурядной и разносторонней личностью, что просвещенные украинцы называли его «своим Пифагором», «украинским Сократом», «степным Ломоносовым». А что касается памяти народной, то по свидетельству историка Н. И. Костомарова, мало можно указать таких народных лиц, каким был Сковорода и которых бы так помнил и уважал украинский народ. Отзвуки легендарной жизни странствующего поэта и мудреца и по сей день рассыпаны в речи украинской то в виде шутки, поговорки, а то в виде афоризма, приписываемых Сковороде. Копии портрета Сковороды в XIX веке висели во многих домах на Украине.
Порядок по : Названию | Дате | Популярности [ Убыванию ]
Багалій Д. І.
Багалій Д. І. "Український мандрований філософ Григорій Сковорода" (українською) популярный!
Просмотров: 1876
Дата размещения: 25/05/2011
altМонография академика Дмитрия Багалея о Григории Сковороде — наилучшая в сковородиноведении. Первое издание было издано в 1926 году мизерным тиражом, и оно сразу стало библиографической редкостью наряду с древними фолиантами.
Скачать Подробнее
 
Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В.
Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. "Григорій Сковорода: Біографічна повість" (українською) популярный!
Просмотров: 2012
Дата размещения: 25/05/2011
altУ книзі розповідається про життя і діяльність Григорія Сковороди — гуманіста, поета, філософа і просвітителя другої половини XVIII століття.
Скачать Подробнее
 
Махновець Л.
Махновець Л. "Григорій Сковорода" (українською) популярный!
Просмотров: 1341
Дата размещения: 17/04/2012
alt
Из этой книжки читатель узнает о таком, чего не найти ни в одной другой работе о Григории Сковороде. О своих находках и соображениях, которые привели к важным научным результатам и опровергли утверждение, вырубленные даже на граните, автор, Леонид Махновец, ведет речь в популярной, живой манере, не только формулируя выводы, но и сообщая, рассказывая, — что особенно интересно, — каким образом он пришел к ним. Ставя множество вопросов и отвечая на них, страстно полемизируя в присутствии читателя с другими учеными, интригуя читателя, автор делает его будто соучастником научных поисков и находок.

Скачать Подробнее
 
Сковорода Г. С.
Сковорода Г. С. "Пізнай в собі людину" (українською) популярный!
Просмотров: 1909
Дата размещения: 25/05/2011
altУкраїна знову стала на шлях духовного відродження. Багато людей повертаються до Бога, читають Біблію. Читають... та чи розуміють? Гадаємо, що у цьому їм допоможе «любитель священної Біблії» Григорій Сковорода, який заговорив у цій книзі зрозумілою сучасною українською мовою. Із всього творчого доробку мислителя тут найбільш повно представлені його діалоги й трактати, в яких дається роз’яснення «Святого письма», розуміння Бога, Всесвіту, Людини. Вперше друкується переклад біографії Г. Сковороди, що її скомпонував його друг і учень М. Ковалинський.
Для всіх, хто цікавиться історією та розвитком духовної культури, філософії.
Скачать Подробнее
 
Сковорода Г. С.
Сковорода Г. С. "Повне зібрання творів" (українською) популярный!
Просмотров: 2437
Дата размещения: 25/05/2011
altДо цього видання увійшли всі ориґінальні твори Сковороди. Твори розміщено у хронологічному порядку. До першого тому увійшли літературні та філософські твори Г. Сковороди, написані ним з середини 50-х до середини 70-х років XVIII ст. До другого — твори, написані з середини 70-х років XVIII ст. до кінця життя. Крім філософських творів, тут публікуються понад 120 листів Сковороди, значна частина яких написана латинською мовою, здійснені Сковородою переклади творів Плутарха і Ціцерона та інші матеріали, які є джерелом вивчення життя, творчості та світогляду мислителя. У другому томі вміщено написану М. Ковалинським біографію Г. С. Сковороди та кілька листів до Сковороди його сучасників.
Скачать Подробнее
 
Ушкалов Л.В.
Ушкалов Л.В. "Григорій Сковорода: Семінарій" популярный!
Просмотров: 2204
Дата размещения: 05/10/2012
altЦей фундаментальний посібник подає бібліографічну інформацію щодо найрізноманітніших питань, пов’язаних із життям та творчістю великого
українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794). Він виконує роль своєрідного навігатора в «морі» наукової літератури, присвяченої Сковороді, що з’явилася в усьому світі впродовж двох останніх століть. Посібник призначений передовсім для студентів українських університетів, що вивчають сковородинську проблематику. Окрім того, він стане в нагоді також професійним науковцям (історикам літератури, філософам, педагогам, богословам, мистецтвознавцям, мовознавцям, культурологам).
Скачать Подробнее
 
Чижевський Д. І.
Чижевський Д. І. "Філософія Г. С. Сковороди" популярный!
Просмотров: 1373
Дата размещения: 30/10/2012
altУ своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обґрунтував Чижевський, як-от думка про те, що творчість Сковороди є «коментарем» до Святого Письма, що вона посутньо пов’язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковородинського «барокового стилю» є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани. Ба більше, книга Чижевського про Сковороду — важлива віха на шляху пізнання українською людиною самої себе. «Без нарисів Дмитра Чижевського про філософію в Україні та книжки про Сковороду, — казав колись Євген Маланюк, — важко уявити духовне життя мого покоління». Поза сумнівом, шановний Читачу, ця книга може стати подією і в Вашому житті.
Скачать Подробнее
 
Шаян В.
Шаян В. "Етичні, соціологічні і педагогічні погляди Григорія Сковороди" (українською) популярный!
Просмотров: 1132
Дата размещения: 31/10/2013
«Дотеперішнє, дуже недокладне, вивчення філософії Сковороди довело Володимир Шаяндо жалюгідних викривлень його поглядів і до неправильної оцінки його значення в історії української духовости і літератури. Що ж говорити про пересічного інтеліґента! Він, звичайно, має уявлення про твори Сковороди як про якісь пасивістичні, аскетичні, відірвані від життя концепції, від яких треба тікати скільки змоги далі. Тим часом погляди Сковороди не тільки випередили на добрих два століття розвиток української духовости, не тільки витримують огненну пробу історії, але й із гідністю репрезентують глибокі етичні цінності українського світовідчування і світогляду».
Скачать Подробнее
 

В начало
В начало
Искать книгу
Искать книгу
ALEXANDRIA © 2020